خودلگامی

(تغییرمسیر از کنترل خود)

کنترل خود، کنترل نفس یا خود کنترلی (به انگلیسی: Self-control) توانایی کنترل احساسات و رفتارها و خواسته‌هاست که انسان به منظور بدست آوردن برخی پاداش‌ها یا جلوگیری از برخی مجازات‌ها انجام می‌دهد. احتمالاً برخی پاداش‌ها و مجازات‌هایی (معمولاً کوچکتر) که زودتر قابل دستیابی هستند می‌توانند جلو دستیابی به برخی پاداش‌های بزرگتر را بگیرند.

این مفهوم در روانشناسی گاهی با نام خود تنظیمی (به انگلیسی: self-regulation) نامیده شده است.

در مفاهیم اسلامیویرایش

خودلگامی در ادبیات دینی اسلامی به عناون کف نفس یا مبارزه با نفس نیز گفته می‌شود. در اینجا منظور از نفس، همان نفس اماره است.

منابعویرایش