کنت فابیو پیکتور

سیاست‌مدار و تاریخ‌نگار در روم باستان

کوئینتوس فابیوس پیکتور (به لاتین: Quintus Fabius Pictor) یکی از نخستین تاریخ‌نگاران رومی و از جملهٔ اولین کسانی بود که به سالنامه‌نویسی توجه داشت. نوشته‌های او به زبان یونانی بود.

منابعویرایش