کندوان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کندوان از روستاهای استان آذربایجان شرقی در شهرستان اسکو است.

کندوان همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: