کنگو

یک صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کنگو ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جغرافیا

کشورها

رودخانه

سایر موارد