کنیزو نام مجموعه‌داستانی از خانم منیرو روانی‌پور است.

کتاب کنیزو نخستین بار به‌کوشش انتشارات نیلوفر در سال ۱۳۶۷ در تهران با شابک ‎۹۶۴−۴۴۸−۰۸۱−۳ منتشر شده است که در کتابخانه‌ی ملی ایران با کد ۱۴۶۶-۶۸م ثبت شده‌. چاپ چهارم این کتاب در پاییز ۱۳۸۰، ۲۵۰۰ نسخه شمارگان (تیراژ) داشت.

این کتاب ۱۴۵ صفحه دارد و طراح روی جلد آن لیلا علیزاده است.

داستان‌ها ویرایش

  • کنیزو
  • شب بلند
  • آبی‌ها
  • طاووس‌های زرد
  • دریا در تاکستانها
  • مانا، مانای مهربان
  • پرشنگ
  • مشنگ
  • جمعه خاکستری

منابع ویرایش

  • منیرو روانی‌پور، کنیزو، انتشارات نیلوفر (تهران)، چاپ چهارم ۱۳۸۰

پیوند به بیرون ویرایش