باز کردن منو اصلی

۱۳۶۷ (خورشیدی)

سال ۱۳۶۷ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

رویدادهاویرایش

فروردینویرایش

خردادویرایش

  • خرداد: تشکیل سومین دوره مجلس شورای اسلامی

تیرویرایش

شهریورویرایش

  • ۱۵ شهریور - مخالفت روح‌الله خمینی با استعفای میرحسین موسوی از نخست وزیری

بهمنویرایش

زادروزهاویرایش

فروردینویرایش

اردیبهشتویرایش

خردادویرایش

تیرویرایش

مردادویرایش

شهریورویرایش

مهرویرایش

آبانویرایش

آذرویرایش

دیویرایش

بهمنویرایش

اسفندویرایش

درگذشت‌هاویرایش

بهارویرایش

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تابستانویرایش

تیر

مرداد

شهریور

پاییزویرایش

مهر

آبان

آذر

زمستانویرایش

دی

بهمن

اسفند

پیوند به بیرونویرایش

منابعویرایش