کهن‌جامان

رده‌ای از اسفنج دریایی

کُهَن‌جامان (Archaeocyatha یا archaeocyathids) ارگانیزم‌ها دریایی ناجنبنده و آب‌سنگ‌سازی بودند که در اوایل دوره کامبرین در آب‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری می‌زیستند. آن‌ها نخستین جانوران آب‌سنگ‌ساز جهان بودند.

کهن‌جامان
محدودهٔ زمانی: کامبرین آغازین — پسین
Archaeocyatha.jpg
رده‌بندی علمی
حوزه: یوکاریوت
(طبقه‌بندی‌نشده): پشت‌تاژکیان[۱]
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: شبه جانوران
شاخه: اسفنجیان
(طبقه‌بندی‌نشده): کهن‌جامان
ولوگدین، ۱۹۳۷
مترادف
  • Cyathospongia Okulitch, 1935
  • Pleospongia Okulitch, 1935

باور بر این است که خاستگاه اصلی کهن‌جامان سیبری خاوری بوده‌است جایی که بر پایه آثار سنگواره‌ای، این جانداران در آغاز عصر تاموتین در دوره کامبرین یعنی ۵۲۵ میلیون سال پیش در آن زندگی می‌کرده‌اند. حضور آن‌ها در دیگر نقاط جهان بسیار دیرتر یعنی در عصر آتدابانین روی داد و کهن‌جامان از آن پس به بیش از صد خانواده تقسیم شدند.

منابع و پانویس‌هاویرایش

  • Okulitch, V. J., 1955: Part E – Archaeocyatha and Porifera. Archaeocyatha, E1-E20 in Moore, R. C., (ed.) 1955: Treatise on Invertebrate Paleontology. Geological Society of America & University of Kansas Press, Lawrence, Kansas, 1955, xviii-E122.
  1. Opisthokonta