اشکوب ۳ کامبرین

سامانه ردیف اشکوب میلیون سال پیش
اردوویسین زیرین ترمادوسین → پس از آن
کامبرین فورونجین اشکوب دهم ۴۸۵,۴–۴۸۹٬۵
ژیانگشانین ۴۸۹٬۵-۴۹۴
پایبین ۴۹۴۴۹۷
میائولینگین گوژانگین ۴۹۷۵۰۰٬۵
درومین ۵۰۰٬۵-۵۰۴٬۵
وولیوئن ۵۰۴٬۵۵۰۹
ردیف دوم اشکوب چهارم ۵۰۹۵۱۴
اشکوب سوم ۵۱۴-۵۲۱
ترنووین اشکوب دوم ۵۲۱-۵۲۹
فورتونین ۵۲۹–۵۴۱٬۰
ادیاکاران → پیش از آن

اشکوب ۳ کامبرین (انگلیسی: Cambrian Stage 3) یکی از اشکوب‌های دوره کامبرین است که هنوز نام‌گذاری نشده‌است. این اشکوب بر روی اشکوب ۲ کامبرین و در زیر اشکوب ۴ کامبرین قرار دارد، هرچند مرز بالا و پایین آن هنوز به روشنی تعیین و تعریف نشده‌است. مرز زیرین آن تقریباً با نخستین پیدایش تریلوبیت‌ها منطبق است که حدود ۵۲۱ میلیون سال پیش روی داده‌است. مرز بالای این اشکوب و آغاز اشکوب ۴ کامبرین به‌صورت غیررسمی حدود ۵۱۴ میلیون سال پیش تعیین شده‌است.

نام‌گذاری ویرایش

اشکوب ۳ کامبرین هنوز به‌صورت رسمی توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی نام‌گذاری نشده‌است. گاهی این اشکوب به نام «آتدابانین» (Atdabanian) خوانده می‌شود که توسط زمین‌شناسان در سیبری به‌کار رفته‌است.

منابع ویرایش

دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین