کوانتوم (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کوانتم می‌تواند در معانی زیر به کار رود: