باز کردن منو اصلی

کوتیرنهونته یکم (به انگلیسی: Kutir-Nahhunte) یا کودور نان خوندی (به انگلیسی: Kudurnankhundi) یکی از شاهان ایلام از خاندان اپرتی بود. در نوشته های اقتصادی بر جای مانده، او را خواهرزاده (یعنی فرزند حاصل از ازدواج خواهر و برادر و وارث قانونی) کودوزولوش یکم نامیده اند.[۱] در زمان پدرش کودوزولوش یکم، سوکل شوش بود[۲] و سپس پادشاه ایلام شد. او در حدود سال ۱۷۱۰پ.م به همراه پسرش تمتی اگون به بابل لشکرکشی کرد و آنجا را گشود و پیکره ی نانار و برخی دیگر از خدایان بابلی و نیز چندین سنگ یادمان از شاهان پیشین بابل و سومر را به شوش برد.[۳] این غنیمت ها تا زمان گشوده شدن شوش بردست آشوربانی پال در ۶۴۶پ.م، در آنجا باقی ماند.[۴]

کوتیرنهونته یکم
شاهان ایلام
دوران۱۷۱۰ (پیش از میلاد)
نام کاملکوتیرنهونته یکم
لقب(ها)سوکل ماه
پیش ازاته مره هلکی
پس ازکودوزولوش یکم
همسروِل کیشَه دختر کودوزولوش یکم
دودماناپرتی
پدرکودوزولوش یکم
مادرناشناس خواهر کودوزولوش یکم
فرزندانتمتی اگون، تمتی هیشَه هَنِش، ناشناس همسر تمتی اگون

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. مجیدزاده، ص ۱۶. هینتس، ص ۱۱۴
  2. کامرون، ص ۱۹۴. هینتس، ص ۱۱۴.
  3. کامرون، صص ۴۷ و ۱۹۰. هینتس، صص ۱۱۴-۱۱۵.
  4. The Cambridge Ancient History vol.1 part 2, p. 659.

کتابشناسیویرایش

  • قشقائی، حمیدرضا، گاهنمای ایلامیان، تهران، اوگان، ۱۳۹۰.
  • کامرون، جرج، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه ی حسن انوشه، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۲.
  • مجیدزاده، یوسف، تاریخ و تمدن ایلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۰.
  • هینتس، والتر، دنیای گمشده ی ایلام، ترجمه ی فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی، ۱۳۷۱.
  • The Cambridge Ancient History, vol.1 part 2.