کوریتوس نام شش مرد فانی در اسطوره‌شناسی یونانی است:

پانویس

ویرایش

منابع

ویرایش