کولون (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

کولون یا پس‌روده بخشی از روده بزرگ است.

کولون همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

یکای پولویرایش

مکان‌هاویرایش

افرادویرایش

پزشکیویرایش

سایر کاربردهاویرایش