کولی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کولی نام گروه‌های پراکندهٔ قومی در کشورهای مختلف دنیاست و می‌تواند به موارد زیر نیز اشاره کند:

افراد
جای‌ها
هنر و ادبیات
دیگر