به برجستگی بزرگی که بر پشت بدن شتر است کوهان گفته می‌شود.

شتر دوکوهانه و یک‌کوهانه

شترهای خاورمیانه دارای یک کوهان هستند و شترهای بلخی (Bactrian camels) (بومی آسیای میانه) دارای دوکوهان هستند. شتر بلخی را شتر دوکوهانه هم می‌گویند.

بر خلاف باور همگانی، کوهان محل ذخیره آب در بدن شتر نیست. کوهان ذخیره‌گاه نوعی بافت چرب است؛ آب در خون شتر ذخیره می‌شود. با این‌حال، بافت چرب کوهان‌ها زمانی که وارد عمل سوخت‌وساز می‌شوند نه تنها انرژی زیادی تولید می‌کنند بلکه پس از واکنش با اکسیژن هوا تولید آب هم می‌کنند. هر ۱۰۰۰ گرم از این بافت پس از تبدیل، ۱٫۱۱۱ گرم آب تولید می‌کند.

وجود کوهان و تبدیل بافت چرب درون آن‌ها، به شتر اجازه می‌دهد تا بتواند در حدود دوهفته بدون آب و یک ماه بدون غذا بگذراند.

شتر سانان[۱] از لحاظ کوهان به سه دسته تقسیم می‌شوند: شتر یک کوهانه :که این نوع شتر دارای یک کوهان می‌باشد و این کوهان در ناحیه پشت حیوان و قبل از رسیدن به کپل قرار می‌گیرد شتر دوکوهانه: کوهان اول بر روی کمر و کوهان دوم بر روی کپل حیوان قرار دارد و شتر در آن اقدام به ذخیره‌سازی چربی می‌کند شتر بی کوهان: این نوع شتر فاقد کوهان بوده و شامل چهار نوع شتر لاما، آلپاکا وگواناکو و شترچه می‌باشد این نوع شتر در آمریکای جنوبی زاد و ولد می‌کند

منابعویرایش

  • کلیاتی درباره شتر، ترجمه دکتر احسان مقدس، سایت سازمان دامپزشکی کشور


پانویسویرایش

  1. از خانواده شتر ها