کوه بازارک یکی از قلل رشته کوه توچال است. این قله با ارتفاعی حدود ۳۷۷۵ متر یا ۳۷۵۸ متر در سمت شرق کوه شاهنشین قرار دارد و با گردنه‌ای بلند به این کوه وصل می‌شود. در سمت غرب آن هم کوه لوارک قرار دارد. این کوه بالای بخش کن است و سرچشمهٔ رودخانه کن می باشد.

بازارک
ارتفاعحدود ۳۷۷۵ یا ۳۷۵۸ متر
مکان
مکان،
رشته‌کوهرشته‌کوه البرز