باز کردن منو اصلی

کوه فرخشاد یکی از کوه های رشته کوه پراو است . با ارتفاع 2445 از سطح دریا .

از شمال شهر

برای بالا رفتن ازاین کوه راه های متعددی است که عمومی ترین آن ها سینه سرخ است باید از دامنه ی سینه سرخ بالارفت و به دشته گاو چال رسد وبعد ازآنجا به سمت چپ وه بعد ار تپه های کوه بگذرید و بعد به دره ی نیت میرسید وبا بالا رفتن ازآن به غار عموسلیم میرسیم که عموسلیم آن را کنده است در دل صخره با فاصله ی یه ربع تا قله .

پانویسویرایش