باز کردن منو اصلی

کوه فرخشاد یکی از کوه‌های رشته کوه پراو، با ارتفاع ۲۴۴۵ از سطح دریا است.

از شمال شهر

برای بالا رفتن ازاین کوه راه‌های متعددی است که عمومی‌ترین آن‌ها سینه سرخ است باید از دامنهٔ سینه سرخ بالارفت و به دشته گاو چال رسد وبعد ازآنجا به سمت چپ و بعد از تپه‌های کوه بگذرید و بعد به درهٔ نیت می‌رسید وبا بالا رفتن ازآن به غار عموسلیم می‌رسیم که عموسلیم آن را کنده‌است در دل صخره تا قله یک ربع فاصله است.

منابعویرایش