کوه قنبر یکی از کوه های واقع در دهستان سیوکانلو شهرستان شیروان است.

قنبر
جغرافیا
موقعیتدهستان سیوکانلو شهرستان شیروان


موقعیت ویرایش

این کوه از شمال به روستای زرتانلو، از شمال شرقی به روستای اوغاز تازه، از شمال غربی به روستای بی بهره و از شرق به روستای چپانلو منتهی می شود.

 
نمایی از کوه قمبر اوغاز در زمستان

منابع ویرایش

مقیمی، محمد اسماعیل، جغرافیایی تاریخی شیروان