کوه قنبر یکی از کوه های واقع در دهستان سیوکانلو شهرستان شیروان است.

قنبر
مکان
مکاندهستان سیوکانلو شهرستان شیروان


موقعیتویرایش

این کوه از شمال به روستای زرتانلو، از شمال شرقی به روستای اوغاز تازه، از شمال غربی به روستای بی بهره و از شرق به روستای چپانلو منتهی می شود.

 
نمایی از کوه قمبر اوغاز در زمستان

منابعویرایش

مقیمی، محمد اسماعیل، جغرافیایی تاریخی شیروان