کوچه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کوچه گذرگاهی است که معمولاً میان یا پشت ساختمان‌ها قرار دارد.


کوچه همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

هنر و ادبیات

ویرایش

روستاها

ویرایش