کویر (انتشارات)

کویر یکی از بنگاه‌های نشر کتاب در تهران است.

انتشارات کویر در سال ۱۳۶۹ به مدیریت فاطمه انتظار المهدی و محمدجواد مظفر راه اندازی شد و تاکنون حدود ۳۰۰ عنوان کتاب منتشر کرده است.[نیازمند منبع]

منبع‌هاویرایش