میکروسپوراجیوم یا کیسهٔ گرده یا محفظه گرده یکی از اجزای ساختمانی یک گل است. هر پرچم از یک بساک یا قسمت حامل گرده و یک میله یا پایه تشکیل می‌گردد. بساک معمولاً از چهار کیسهٔ گرده تشکیل شده‌است.[۱]

کیسهٔ گرده یا میکروسپوراجیوم یکی از اجزای زایشی گیاه است.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • موسوی‌نیا، حسین (۱۳۷۹). طبقه‌بندی گیاهان - کلیدشناسی گیاهان آوندی. اول. اهواز: دانشگاه شهید چمران. شابک ۹۶۴-۶۷۱۰-۲۴-۷.