کیفیت بخار

کیفیت بخار(به انگلیسی: Vapor quality) در دانش ترمودینامیک و به ویژه در توصیف فرایند تبخیر آب از اهمیت بالایی برخوردار است. کیفیت بخار برای یک مخلوط بخار و آب عبارت از نسبت جرم بخار خشک به مجموع جرم بخار و آب است. این نسبت کسر جرمی نامیده می‌شود و به کار بردن آن در مورد مخلوط‌هایی که از مواد اشباع‌شده تشکیل نشده‌باشند (مثلاً، مایعِ فشرده‌شده) بی‌معی است. بنابراین تعریف کیفیت بخار همواره نسبتی بین صفر تا یک است. همچنین با توجه به معادلهٔ زیر مشخص می‌شود که این کمیت، یک کمیت بدون بعد است. این کمیت در طراحی چرخه‌های نیروگاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است چرا که در صورت پایین بودن کیفیت بخار از حد معین، مخلوط ورودی به توربین می‌تواند به پره‌های توربین آسیب جدی وارد کند.[۱][۲][۳]

در این رابطه نشان دهنده جرم بخار خشک و نشان دهنده جرم کل مخلوط دو فازی است.

منابعویرایش

  1. Cengel, Yunus A.; Boles, Michael A. (2002). Thermodynamics: an engineering approach. Boston: McGraw-Hill. p. 79. ISBN 0-07-121688-X.
  2. Wankat, Philip C. (1988). Equilibrium Staged Separations. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. pp. 119–121. ISBN 0-13-500968-5.
  3. Perry's Chemical Engineers' Handbook (7th Edition), p 13-29