برای ظرفی به این نام به سبوی دسته‌دار رجوع کنید.

کیلیکس نسخه تحت گنو لینوکس دلفی و سی‌پلاس‌پلاس‌بیلدرِ (C++ Builder) شرکت نرم‌افزاری بورلند است. در حال حاضر به علت مشکلات کیلیکس نشانه‌ای از انتشار نسخه ۴ آن دیده نمی‌شود.

کیلیکس
توسعه‌دهنده(ها)بورلند
سیستم‌عامللینوکس
گونهمحیط یکپارچه توسعه نرم‌افزار