کیهان (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

کیهان به معنی سامانه‌ای منظم و موزون و نیز به معنی گیتی‌ست.

کیهان همچنین می‌تواند در معانی زیر به کار رود:

فیلمویرایش