باز کردن منو اصلی

گارماسه نام منطقه ای در اصفهان می‌باشد.

از مناطق ساحلی زاینده رود است. در سالهای قبل زیبایی بیشه زارهای اطراف گارماسه و حاشیه زاینده رود باعث افزایش مسافران و گردشگران استان اصفهان به این منطقه شده بود

معنی کلمه گارماسه :

۱- گار به معنی جا و مکان می‌باشد و ماسه هم به معنی شن و ماسه است و بخاطر اینکه ساحل رودخانه زاینده رود در قدیم در این محل دارای شن و ماسه فراوان بوده است به این نام خوانده می‌شود.

۲- گاری ماسه بوده چون در قدیم با گاری ماسه را از آنجا حمل میکردند ۳- گورماسه به معنی معدن ماسه