گازهای حقیقی گازهایی هستند که در شرایط گازهای ایده‌آل صدق نمی‌کنند و انحراف زیادی را از حالت گاز ایده‌آل نشان می‌دهند.

گازهای واقعی که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم را در دماهای پایین و فشارهای بالا می‌توان ایده‌آل فرض کرد.

معادلات حالت گازهای حقیقیویرایش

جستارهای وابستهویرایش