باز کردن منو اصلی
ناهمسانی گرانشی در اقیانوس منجمد جنوبی در این جا با رنگ دروغین نشان داده شده است. دامنهٔ منفی ۳۰ میلی گال با رنگ سرخابی و مثبت ۳۰ میلی گال با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

گال که گاهی گالیله هم گفته می‌شود، با نماد Gal نشان داده می‌شود و واحد اندازه‌گیری شتاب است و به طور گسترده‌ای در علم ثقل سنجی استفاده می‌شود.[۱][۲][۳]

گال به صورت یک سانتی متر بر مجذور ثانیه محاسبه می‌شود(۱ cm/s2). میلی گال(mGal) و میکروگال(µGal) به ترتیب یک هزارم و یک میلیونیوم گال است.

تبدیلاتویرایش

هر هزار گال برابر یک g میباشد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Barry N. Taylor, Guide for the Use of the International System of Units (SI), 1995, مؤسسه ملی فناوری و استانداردها Special Publication 811, Appendix B.
  2. اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها SI brochure, 8th ed. 2006, Table 9: Non-SI units associated with the CGS and the CGS-Gaussian system of units بایگانی‌شده در ۱۸ اکتبر ۲۰۰۷ توسط Wayback Machine.
  3. Some sources, such as the University of North Carolina, the European Space Agency, and [generic ConversionTables.com] state that the unit name is "galileo". The NIST and the BIPM are here considered as more authoritative sources regarding the proper unit name.