گاه‌شماری قمری

امروز

۶ آذر ۱۳۹۹

گاه‌شماری قمری (انگلیسی: Lunar calendar‎) نوعی گاه‌شماری بر پایه گردش گام‌های ماه است. این گاه‌شماری با گاه‌شماری شمسی که نوعی گاه‌شماری خورشیدی و بر پایه گردش زمین به دور خورشید است، در تضاد است. به دلیل این که تعداد روزها رد سال خورشیدی بیشتر از تعداد روزهای سال قمری است، تعداد روزهای ۱۲ ماه قمری (۳۵۴٫۳۶۷ روز) را گاهی سال قمری می‌نامند.

گاه‌شماری هجری قمری یک نمونه رایج گاه‌شماری قمری است که در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گاه‌شماری سال به ۱۲ ماه تقسیم شده ولی ماه‌ها ارتباطی با فصل‌ها ندارد و هر سال قمری ۱۱ یا ۱۲ روز از سال خورشیدی کمتر است، بدین ترتیب با گذشت حدود ۳۳ سال قمری، به جای پیشین خود بازمی‌گردد. گاه‌شماری قمری عمدتاً در امور مذهبی مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی در عربستان سعودی گاه‌شماری رسمی محسوب می‌شود. دیگر گاه‌شماری‌های قمری اغلب دارای یک ماه اضافی هستند که به صورت موردی به تقویم قمری اضافه می‌گردد تا آن را با گاه‌شماری خورشیدی همگام سازند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش