باز کردن منو اصلی

سالنامهٔ چینی یک سالنامهٔ خورشیدی - قمری است. به این معنی که ویژگی‌هایی از سالنامه‌های خورشیدی و قمری را هم‌زمان دارا می‌باشد.

طبق این سالنامه، هر ماه در روز «هلال ماه نو» شروع می‌شود. شروع سال چینی نیز با موقعیت مکانی ماه مشخص می‌شود، یعنی هنگامی‌که ماه مابین انقلاب زمستانی (کوتاه‌ترین روز سال و شب یلدا) و اعتدال بهاری قرار دارد.

چین به‌طور رسمی از سالنامهٔ گریگوری استفاده می‌کند اما سالنامهٔ چینی نیز برای جشن گرفتن تعطیلات در این کشور استفاده می‌شود.

آغاز سال نو چینی در فاصلهٔ بین ۲۱ ژانویه و ۲۱ فوریه هر سال واقع می‌شود. سالنامه دارای ۱۲ ماه قمری است و هر ماه قمری از نیمه شب روزی که ماه تاریک می‌شود، آغاز می‌شود. هر ماه قمری ۲۹ یا ۳۰ روز است و هر چند سال یکبار یک ماه به ماه‌های معمول سالنامه اضافه می‌شود تا سالنامهٔ چینی با سالنامهٔ خورشیدی از لحاظ طول زمان برابر گردد.