گاوسفید کوچک

روستایی در ایران

گاوسفید کوچک، روستایی است از توابع بخش ریگ شهرستان گناوه استان بوشهر ایران.

اطلاعات کلی
کشور ایران
استانبوشهر
شهرستانگناوه
بخشریگ
دهستانرودحله
مردم
جمعیت۸۶ نفر (سرشماری ۹۵)
کد آماری۲۳۲۸۲۱

جمعیت ویرایش

این روستا در دهستان رودحله قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ آمار رسمی جمعیت آن ۸۴نفر (۲۰خانوار) می‌باشد.

منابع ویرایش