گرداله‌های مریخ

گِرداله‌های مریخ (Martian spherules) شمار زیادی از تکه‌سنگ‌های کروی‌شکل از جنس سنگ خون (هماتیت)[۱] است که مریخ‌نورد «فرصت»[۲] در فلاته نیم‌روز[۳] واقع در سطح کرهٔ مریخ کشف کرد.

گرداله‌های سطح سیارهٔ بهرام.

این گرداله‌ها در درون قالب‌های تبخیری نمک سولفاته یا به‌طور جدا و پراکنده در سطح خاک دیده می‌شوند.

از آن‌جا که این گرداله‌ها در درون صخره‌ها با فاصله‌های تقریباً یک‌نواخت از هم وجود دارند این احتمال را قوی می‌کند که آن‌ها در محل رشد کرده‌اند و در اثر یک پدیدهٔ آتشفشانی یا عامل بیرونی دیگری پدید نیامده‌اند.

منابع و پانویس‌هاویرایش

  1. رازی، دانشمند ایرانی برای هماتیت واژهٔ سنگ خون را در منابع خود آورده‌است.[۱]
  2. Opportunity
  3. Meridiani Planum
  • Wikipedia contributors, "Martian spherules," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed September 5, 2008).