رازی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

رازی آنچه را به ری منسوب است، می‌گویند. از این جمله اند:

نیز شماری از نامدارانی که به ری منسوب اند و با نام رازی خوانده می‌شوند، از این قرار اند: