چند نمونه گرز

گُرز نام یک جنگ‌افزار باستانی است که در جنگ‌های روزگار پیشین کاربرد داشته است. ساختمان کلی آن از یک دسته و یک گوی سخت گردآمده است. این ابزار را گُرزه،کوپال و دَبوس هم می‌گویند که واژهٔ واپسین به عربی هم راه‌ یافته و جمعش هم دبابیس گردیده است.

این واژه در پارسی میانه به ریخت وارز (warz) بوده است. همچنین در این زبان به گرز، گاد (gad) هم می‌گفتند که از اوستایی گادا (gadâ) گرفته شده بود.

منابعویرایش

  • فرهنگ فارسی صبا
  • واژه‌نامهٔ پهلوی مکنزی