گرم (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گرم یکایی برای اندازه‌گیری جرم در دستگاه متریک است.

گرم همچنین می‌تواند در موارد زیر به‌کار رود:

جستارهای وابسته ویرایش