باز کردن منو اصلی

گرم یکایی برای اندازه‌گیری جرم در دستگاه متریک است و نماد گرم در دستگاه بین‌المللی یکاها g مخفف واژهٔ لاتین gramme است.

Gram
Gram (pen cap on scale).jpg
وزن سر یک خودکار حدود یک گرم است
سامانه‌های اندازه‌گیری یکای فرعی اس‌آی
یکای جرم (فیزیک)
نشان g 
مثال

یک میلی‌لیتر آب در دمای ۴ °C یک گرم است.

سکه‌های رایج: یک یورو ۷٫۵ گرم و یک پنی آمریکا ۲٫۵ گرم است.
۱ g در ...... برابر است با ...
   یکای اصلی اس‌آی    ۱۰−۳ کیلوگرم
   دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه    ۱ گرم
   دستگاه آمریکایی

   ۰٫۰۳۵۳ اونس ≈ ۰٫۰۰۲۲۰ پوند

۱ نخود = ۰٫۱۹۵۱۲۵ گرم، ۱ مثقال = ۴٫۶۸۷۵ گرم

تبدیل به دیگر یکاهاویرایش

یک گرم برابر است با:

منابعویرایش