باز کردن منو اصلی

گرم یکایی برای اندازه‌گیری جرم در دستگاه متریک است و نماد گرم در دستگاه بین‌المللی یکاها g مخفف واژهٔ لاتین gramme است.

Gram
Gram (pen cap on scale).jpg
وزن سر یک خودکار حدود یک گرم است
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایجرم (فیزیک)
نشانg 
مثالیک میلی‌لیتر آب در دمای ۴ °C یک گرم است. سکه‌های رایج: یک یورو ۷٫۵ گرم و یک پنی آمریکا ۲٫۵ گرم است.
۱ g در ...... برابر است با ...
   یکای اصلی اس‌آی   ۱۰−۳ کیلوگرم
   دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه   ۱ گرم
   دستگاه آمریکایی   ۰٫۰۳۵۳ اونس ≈ ۰٫۰۰۲۲۰ پوند‏ ۱ نخود = ۰٫۱۹۵۱۲۵ گرم، ۱ مثقال = ۴٫۶۸۷۵ گرم

تبدیل به دیگر یکاهاویرایش

یک گرم برابر است با:

منابعویرایش