گرنزی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گرنزی می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته‌باشد:

مکان
دیگر