باز کردن منو اصلی

گره رانویه فرو رفتگی‌های غلاف میلین در تارهای عصبی است. در واقع فواصلی در رشته‌های عصبی که در آن‌ها غلاف میلین وجود ندارد، گره رانویه نام دارد. هدایت پیام عصبی در این رشته از گرهی به گره دیگر است. این گره‌ها شتاب پتانسیل کار از یک گره به گره بعدی را افزایش می‌دهد. به دلیل وجود گره رانویه در تارهای عصبی میلین دار سرعت هدایت پتانسیل کار در این تارها از سایر تارهای عصبی بیشتر است. هدایت پیام عصبی در تارهای عصبی میلین دار از یک گره رانویه به گره بعدی صورت می‌گیرد و به صورت جهشی است و همین امر موجب می‌شود که هدایت پیوسته با حداکثر سرعت ۱۲۰ متر بر ثانیه انجام شود. هدایت پیام عصبی در تارهای عصبی بدون میلین بسیار آهسته تر و با سرعت ۵ متر بر ثانیه ( حداقل سرعت) صورت می‌گیرند.

گره رانویه
Gray631.png
Drawing of a peripheral nerve axon (labeled "axis cylinder"), showing a node of Ranvier along with other features
Przewężenie Ranviera.jpg
Nodes of Ranvier
جزئیات
لاتینincisura myelini
CodeTH H2.00.06.2.03015
THH2.00.06.2.03015
واژگان کالبدشناسی
ساختار نورون

تاریخچهویرایش

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • آرتور گایتون، جان ادوارد هال (۱۳۸۶)، «فیزیولوژی عصبی»، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمهٔ احمدرضا نیاورانی، سماط، شابک ۹۶۴-۵۷۸۹-۹۸-۲
  • تونی اسمیت، سو دیویدسن (۱۳۸۴مغز و سیستم عصبی، ترجمهٔ عباس تیرگانی، بیژن معصوم، نشر سنبله، شابک ۹۶۴-۳۹۲-۰۷۱-۲
  • پ. لاژه (۱۳۷۵بیولوژی و فیزیولوژی عصبی، ترجمهٔ علی حائری روحانی، انتشارات دانشگاه تهران