گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Special Rapporteurs) عنوان افرادی است که از سوی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد حکم ویژه‌ای دارند تا در مورد مسائل حقوق بشر به بازرسی، نظارت و چاره‌یابی بپردازند.

نقش گزارشگران ویژهویرایش

گزارشگران ویژه اغلب مأموریت‌های حقیقت یابی در کشورهای مختلف را برای بررسی اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر انجام می‌دهند. آنها فقط می‌توانند از کشورهایی بازدید کنند که با دعوت آنها موافقت کرده‌اند.

جدای از ماموریت‌های حقیقت یابی گزارشگران معمولاً به شکایات کسانی که احتمالاً قربانی نقض حقوق بشر بوده‌اند را رسیدگی و ارزیابی می‌کنند. وقتی شکایتی به عنوان یک شکایت درست ارزیابی شود یک درخواست یا نامه فوری برای دولتی که ان نقض حقوق احتمالی انجام شده‌است ارسال می‌شود. اگر شکایتی در میان نباشد گزارشگران ممکن است خودشان از طرف افراد یا گروه‌هایی از افراد وارد عمل شوند.

مأموریت گزارشگرانویرایش

گزارشگران ویژه موضوعی معمولاً برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند. بعد از ان مأموریت آنها ممکن است برای سه سال دیگر تمدید شود. گزارشگران ویژه کشور به‌طور سالانه انتخاب می‌شوند و ماموریتشان ممکن است برای سال بعد نیز تکرار شود.

منابعویرایش