رسانه

صفحهٔ ابهام‌زدایی پیوندهایی به موضوعاتی دارد که می‌توان با همان اصطلاح جست‌وجو به آن‌ها اشاره کرد

واژهٔ رسانه در زبان فارسی واژهٔ نسبتاً نویی محسوب می‌شود. این واژه که گاه به معنای مفرد و گاه به معنای جمع به کار می‌رود، معادلی برای واژهٔ Medium (رسانه) و نیز Media (رسانه‌ها) است. همان‌طور که از واژهٔ رسانه هم مشخص است، مأموریت رسانه، رساندن است: رساندن حرف‌ها و پیام‌ها و دیدگاه‌های من و شما به فرد یا افراد دیگر.

پس می‌توان گفت رسانه از گذشته تا امروز از دود آتش و کبوتر نامه‌بر تا روزنامه، سینما و رادیو، تلویزیون، شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری گسترش پیدا کرده‌است.

مستقل از تاریخچهٔ این واژه، امروزه معمولاً آنچه به عنوان رسانه در گفت‌وگوها و مقالات و نوشته‌های ما مورد استفاده قرار می‌گیرد، به رسانه‌های ارتباطی (Communication Media) اشاره دارد.

رسانهٔ گروهی یا رسانهٔ جمعی معادل Mass Media به رسانه‌هایی گفته می‌شوند که فرستنده به وسیلهٔ آن‌ها می‌تواند پیام خود را به حجم وسیعی از مخاطبان برساند.

رسانه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش