رسانه

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

رسانه یا مدیا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رایانه ویرایش

علوم زیستی ویرایش

مکان‌ها ویرایش

ایالات متحده ویرایش

سایر ویرایش

شرکت ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش