گشتاور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

گشتاور ممکن است در یکی از معانی زیر به کار رود:

در فیزیک

ویرایش

در ریاضیات

ویرایش