گشناسپ بهرام

مرزبان ارمنستان ساسانی

گشناسپ بهرام (پارسی میانه: Gushnasp Vahram) یکی از فرماندهان نظامی ایرانی و مرزبان ارمنستان ساسانی بود. او پس از مژژ یکم گنونی و پیش از تن‌شاپور این مقام را بر عهده داشت.

گشناسپ بهرام
مرزبان ارمنستان
دین و مذهبمزدیسنا
پیشهفرمانده نظامی

زندگیویرایش

از زندگی گشناسپ بهرام اطلاعات چندانی در دست نیست. به گفته رنه گروست او از ۵۵۲ تا ۵۵۴[۱] و به گفته کیریل تومانوف از ۵۴۸ تا ۵۵۲ مرزبان ارمنستان ساسانی بود.[۲] تن‌شاپور جانشین او بود.

پانویسویرایش

  1. Grousset 1947, p. 242.
  2. Toumanoff 1990, p. 506–507.

منابعویرایش

  • Grousset, René (1947). Histoire de l'Arménie: des origines à 1071. Paris: Payot.
  • Toumanoff, Cyril (1990). Les dynasties de la Caucasie chrétienne de l'Antiquité jusqu'au xixe siècle: Tables généalogiques et chronologiques. Roma: Edizioni Aquila.
پیشین:
مژژ یکم گنونی
مرزبان ارمنستان ساسانی
۵۴۸/۵۵۲–۵۵۲/۵۵۴
پسین:
تن‌شاپور