گشنسپ‌داد

(تغییرمسیر از گشنسپ داد)

گشنسپ‌داد از اشراف ساسانی، و در دورهٔ شاهنشاهی بلاش و قباد یکم، کنارنگ بود.

گشنسپ‌داد
زادهشاهنشاهی ساسانی
درگذشته۴۸۸
تیسفون
وفاداریDerafsh Kaviani.png شاهنشاهی ساسانی
شاخه نظامیارتش ساسانیان
درجهکنارنگ

زندگی‌نامهویرایش

نام او نخستین بار در سال ۴۸۴ نوشته شده است و گفته شده که او از پشتیبانان بلاش بوده است. پس از نشستن بلاش به تخت شاهی، گشنسپ‌داد خواستار اعدام کردن قباد یکم که برادر بلاش بود، بدست اشراف ساسانی می‌شود. ولی اشراف ساسانی او را نمی‌کشند و به جای آن قباد را زندانی می‌کنند، که قباد بعداً از زندان گریخته و به آسیای مرکزی پناه می‌برد. در ۴۸۸ قباد با یاری هپتالیان به ایران برمی‌گردد و دیگر اشراف ساسانی، که زرمهر و آذرگندبد (از خویشان گشنسپ‌داد) هم در میان آنها بودند، به او می‌پیوندند. قباد سپس تیسپون را می‌گیرد، تاج و تخت شاهنشاهی ساسانی را پس می‌گیرد، و گشنسپ‌داد را به دار می‌آویزد. پس از گشنسپ‌داد، آذرگندبد کنارنگ می‌شود.

منابعویرایش