گُلباد صفحهٔ مدوری است بر روی قطب‌نماهای ساده که به ۳۶۰ درجه تقسیم شده است؛ نوع بزرگ این صفحه روی سطح صاف فرودگاه‌ها رسم می‌شود تا قطب‌نماهای هواگَرد را با آن تنظیم کنند.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  • واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان)