گلوبولین (به انگلیسی: Globulin) گروهی از پروتئین‌های حلقوی هستند که از آلبومین‌ها سنگین تر و در آب محلولتر هستند. برخی گلوبولینها در کبد و برخی در دستگاه ایمنی در پاسخ به حضور آنتی‌ژن، تولید می‌شوند. گلوبولینها در خون به گردش درمی‌آیند یا در محل تولید عمل می‌کنند.

پروتئینهای بدن انسانویرایش

پروتئینهای بدن انسان به سه گروه اصلی پروتئینهای غشایی (غشای سلول)، پروتئینهای حلقوی و پروتئینهای ساختاری یا فیبروز (مانند کلاژن، کراتین و الاستین) تقسیم می‌شوند. پروتئینهای حلقوی شامل دو گروه اصلی گلوبین‌ها و آلبومینها هستند. گلوبینها مانند هموگلوبین، میوگلوبین و گلوبولین‌ها. سه پروتئین اصلی خون عبارتند از گلوبولین‌ها، آلبومینها و فیبرینوژن.تمام پروتئين هاي پلاسما در ايجاد و تنظيم فشار اسمزي نقش دارند اما مهم ترين آن ها آلبومين ميباشد همچنين غلظت گلوبولینها در خون حدود ۲٫۶-۴٫۶ گرم در دسی‌لیتر است.

انواعویرایش

گلوبولینها به چهار گروه زیر تقسیم می‌شوند:

  1. آلفا یک گلوبولین‌ها: آلفا یک آنتی کیموتریپسین، آلفا یک آنتی‌تریپسین، ترانس کورتین
  2. آلفا دو گلوبولین‌ها: سرولوپلاسمین، Retinol binding protein و هاپتوگلوبین
  3. بتا گلوبولین‌ها: پلاسمین، ترانسفرین، بتا دو میکروگلوبولین، آنژیواستاتین و هموپکسین
  4. گاماگلوبولین‌ها که اغلب پادتن هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

دانشنامه رشد[پیوند مرده].