گلیسین (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

گلیسین نام یک اسید آمینه است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: