گروه گلیکوزیل(به انگلیسی: Glycosyl) یک رادیکال آزاد یا ساختار استخلافی تک‌ظرفیتی است که با حذف گروه هیدروکسیلِ همی استال از شکل حلقوی یک مونوساکارید تشکیل می‌شود و در نتیجه یک الیگوساکارید پایین‌تر به دست می‌آید. همچنین گلیکوزیل با اسیدهای معدنی مانند فسفریک اسید واکنش می‌دهد و استری مانند گلوکز ۱-فسفات را تشکیل می‌دهد.[۱]

گروه D-β-گلوکوپیرانوزیل که با حذف گروه هیدروکسیل همی استال از D-β-گلوکوپیرانوز به دست می‌آید.

همچنین ببینیدویرایش

منابعویرایش

  1. Davies, Gideon; Henrissat, Bernard (September 1995). "Structures and mechanisms of glycosyl hydrolases". Structure. 3 (9): 853–859. doi:10.1016/S0969-2126(01)00220-9. PMID 8535779.