گل سرخ نام یکی از مطبوعات استان فارس در دوران قاجاریه است.

این مجله از سال ۱۳۳۹ هـ.ق به وسیله محمدتقی گلستان در شیراز به چاپ رسیده است.

منابعویرایش

  • سیروس رومی، فهرست مطبوعات فارس از آغاز تا امروز، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس،۱۳۸۵