گنج

مجموعه‌ای از اشیای باارزش

گنج، مجموعه‌ای است که از اشیای با ارزشی تشکیل شده و معمولاً پنهان یا گم‌گشته است. گنج در باستان‌شناسی، به اکتشافی گفته می‌شود که در یک مکان حداقل دو قطعهٔ نقدی یافت شود. گنج در دریاها و مکان‌های قدیمی وجود دارد. گنج ها معمولا اشيا گران بهایی در زمان های قدیم بوده است که درون کوزه ها در باغچه خانه ها یا در قبر فردی دفن می‌شده تا به دست غارتگرانی که به خانه ها حمله می کردند نرسد.

گنج بیینا (به انگلیسی:Treasure of Villena) دومین گنج بزرگ یافته شده در اروپاست که تاریخ آن به ما قبل تاریخ بازمی‌گردد. [۱]

گنج‌های مدفون ویرایش

قسمت عمده‌ای از گنج‌ها به صورت مدفون شده در زمین هستند که این خود به دو دلیل عمده است:

  • پنهان کردن گنج توسط افراد
  • مدفون شدن گنج در طی سالیان متمادی

نقشهٔ گنج ویرایش

نقشهٔ گنج، نقشه ایست که در آن محل یک گنج، معدن یا راز باارزشی مشخص شده‌است.

منابع ویرایش