باز کردن منو اصلی

در دانش فرگشت، ظهور یک گونه جدید در اثر دگرگونی ارگانیسم‌های جمعیت پایه‌گذار منزوی شده و در حاشیه قرار گرفته را گونه‌زایی پیرابوم (انگلیسی: Peripatric speciation) می‌گویند.

منابعویرایش