گیجا چوسان

پادشاهی گیجا چوسان (۱۱۲۰–۱۹۴ قبل از میلاد) مربوط به دوره گوجوسان و به مؤسس آن گیجا اشاره دارد. همان‌طور که از دوران دانگون، اطلاعات و منابع زیاد و درستی در دست نیست، اطلاعات ما از گیجا (جیزی) نیز گنگ، نامفهوم و اندک است و از قرن بیستم تاکنون مورد بحث است.

گیجا چوسان
Chinese name
نویسه‌های چینی سنتی 箕氏朝鮮
نویسه‌های چینی ساده‌شده 箕氏朝鲜
Korean name
هانگول
기자조선
هانجا
箕子朝鮮
گیجا

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

http://www.dbpia.co.kr/Journal/ArticleDetail/NODE00657710

https://fa.wikipedia.org/w/Records_of_the_Grand_Historian

https://en.wikipedia.org/wiki/Gija_Joseon

https://fa.wikipedia.org/wiki

https://fa.wikipedia.org/wiki