یاخته پورکینیه

یاخته‌های پورکینیه (به انگلیسی: Purkinje cell)‏[و ۱] یا نورون‌های پورکینیه لایه میانی قشر مخچه را تشکیل می‌دهند.

یاخته عصبی: پورکینیه
پورکینیه - Drawing of pigeon Purkinje cells (A) by سانتیاگو رامون کاخال
Drawing of pigeon Purkinje cells (A) by سانتیاگو رامون کاخال
موقعیتمخچه
عملکردinhibitory projection neuron
پیام‌رسانگاما آمینوبوتیریک اسید
ریخت‌شناسیflat dendritc arbor
Presynaptic connectionsParallel fibers and Climbing fibers
Postsynaptic connectionsCerebellar deep nuclei
NeuroLex IDsao471801888

این سلول‌ها نسبتاً بزرگ بوده عملکردی مؤثر در پردازش اطلاعات دارند. میانجی عصبی مؤثر بر این یاخته‌ها گاما آمینوبوتیریک اسید[و ۲] بوده و این نوع نورونها توسط یک کالبدشناس اهل چک بنام یان پورکینیه[و ۳] کشف شده‌اند.

واژه‌نامهویرایش

  1. ‎/pərˈkɪn/‎ pər-KIN-jee
  2. GABA
  3. Czech: ˈpurkɪɲɛ

منابعویرایش